گیلان - رشت - داخل بوستان ملت
09925481435
گیلان - رشت - پارک ملت
09925481435

تلویزیون نجومی آفلاین

تلویزیون نجومی آفلاین

در این بخش برنامه های ضبط شده نجومی قرار خواهد گرفت. این برنامه ها شامل مصاحبه – گفتگو – نشست ها – ارائه ها و برنامه های ویژه کودکان است.