گیلان - رشت - داخل بوستان ملت
۰۱۳۳۲۱۱۹۹۹۵
تهران، تهران
021-12345

تماس با ما

آدرس انجمن:

رشت – سه راه کانادا – بعد فرمانداری – بلوار احمدزاده – داخل بوستان ملت – ساختمان انجمن نجوم ثاقب استان گیلان

تلفن:  ۰۱۳۳۲۱۱۹۹۹۵

موبایل: ۰۹۹۲۵۴۸۱۴۳۵

شبکه های اجتماعی انجمن نجوم ثاقب استان گیلان