امروز:

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت تعاونی

وجود تعاونی با تشکیل و ثبت آغاز می شود . مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره است نه قوانین ارشادی ؛ لذا رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت کنترل و نظارت دولت صورت می گیرد. به علاوه جریان امور مربوط به مرحله تشکیل تعاونی نیز ، تحت کنترل و نظارت دولت قرار دارد و لازم است برای تشکیل آن موافقتنامه و برای ثبت آن مجوز ثبت از وزارت تعاون دریافت شود.

    مدارک لازم جهت ثبت و اخذ مجوز ثبت

مدارک و اوراقی که اولین هیئت مدیره برای اخذ مجوز ثبت باید همراه درخواست خود به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم کند ، عبارت اند از :
1. اساسنامه مصوب شرکت یا اتحادیه ؛
2. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ؛
3. صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛
4. رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه ؛
5. مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنسی بوده است ( اگر وجود داشته باشد ) ؛
6. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی ؛
7. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد ؛
8. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد ؛
9. قبولی کتبی اعضای اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل .
وزارت تعاون مجوز ثبت تعاونی را که عبارت است از درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید التشکیل از مرجع ثبت ، به همراه مدارک و اوراق مذکور به " اداره کل ثبت شرکت ها " در تهران و " اداره ثبت " در شهرستان ها ارسال می کند تا به ثبت تعاونی اقدام کند. مرجع ثبت پس از ثبت تعاونی و انتشار آگهی آن ، باید رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ممهور به مهر خود را به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ارسال کند.
لازم به یادآوری است مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است .
هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیر عامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد ، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.

    نمونه درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید التشکیل از مرجع ثبت

بسمه تعالی
تعاونوا علی البر و التقوی
وزارت تعاون
شماره : ...............
تاریخ :................
اداره ثبت شرکت ها
سلام علیکم
به موجب بند 4 ماده 51 و بند 28 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 13/ 6/ 1370 مجلس شورای اسلامی ، مدارک تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی ..................... به شرح ذیل ارسال می گردد :
1. فهرست مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی تا تاریخ اولین مجمع عمومی عادی به تعداد .............. نفر .
2. رسید پرداخت وجه لازم التادیه سرمایه تعاونی به مبلغ .......................ریال که نقداَ پرداخت شده است.
3. آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی .
4. اسامی حاضرین در جلسه اولین مجمع عمومی عادی به تعداد ............ نفر .
5. صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان .
6. اساسنامه مصوب اولین مجمع عمومی عادی در سه نسخه .
7. صورت جلسه هیئت مبنی بر انتخاب هیئت رئیسه ، مدیر عامل و دارندگان امضای مجاز
با توجه به مدارک مذکور ، خلاصه شرکتنامه به شرح ذیل می باشد :
1. موضوع شرکت : ........................
2. مرکز اصلی شرکت : ....................
3. سرمایه شرکت : ........................
4. مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت : ...........................................................................................
5. دارندگان حق امضا : ...............................................................................................................
خواهشمند است نسبت به ثبت شرکت / اتحادیه مذکور اقدام و رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ممهور را به این اداره کل / اداره ارسال فرمایید.
اداره کل / اداره تعاون 


نوشته شده در : دوشنبه 29 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic